Duidelijk meer schadegevallen door brandstofsysteem


Spreiding van schadegevallen: een actuele analyse

CarGarantie analyseerde de statistische gegevens van haar verzekeringsportefeuilles en gunt u een blik in de resultaten. Met meer dan 2,1 miljoen garantieovereenkomsten en ruim 23.000 contractpartners is CarGarantie binnen Europa een toonaangevend en uitermate ervaren specialist op het  gebied van klantenbinding. Los van het model en het merk van het voertuig haalde CarGarantie de stofkam door 688.824 verstreken garanties voor tweedehandsauto´s en 251.593 verlengde garanties voor nieuwe auto's die hun looptijd van 12, 24 en 36 maanden erop hadden zitten.

Bijzonder technische complexiteit leidt tot hogere reparatiekosten
De complexe uitrusting van moderne voertuigen verhoogt het rijcomfort: de ondersteunende- en veiligheidsfuncties helpen de bestuurder niet alleen het overzicht te bewaren en de gebeurtenissen op de weg aandachtig te volgen, maar deze systemen zijn ook steeds alert en waarschuwen voor mogelijk gevaarlijke situaties. Zelfs componenten die nauwelijks of geen geautomatiseerde processen vereisen, worden alsmaar complexer, moeten fijner worden afgestemd en zijn in toenemende mate beschermd.
Wat het rijcomfort ten goede komt, drijft de kosten in de werkplaats op. De verhoogde complexiteit doet niet alleen de kans op schade toenemen, maar geeft ook kans op hogere reparatiekosten. Uit onderzoek van CarGarantie blijkt dat de gemiddelde reparatiekosten zich op een stabiel niveau handhaven. Per schadegeval bedragen die om en bij de 502 euro.
Bij  tweedehandsauto´s is en blijft de motor de grootste slokop. Bovendien wisten zij hun aandeel zelfs te verhogen van 21,7 % naar 22,9 %. Tot en met plaats 4 zijn er nauwelijks verschillen ten opzichte van het vorige jaar (afb. 1). Na de motor volgt het brandstofsysteem (inclusief turbolader), terwijl de versnellingsbak de derde plaats inneemt (2015: plaats 4). De elektrische installatie sluit de rij af (2015: plaats 3).
De verlengde garanties voor nieuwe auto's tonen een heel ander beeld. De koploper van 2015, de motor, werd verdrongen door het brandstofsysteem dat 20,2 % voor zijn rekening neemt en daarmee 7,3 % hoger uitkomt dan in ons eerder onderzoek. Dat betekent dat schadegevallen door het brandstofsysteem meer dan een vijfde vertegenwoordigen van het bedrag dat we voor nieuwe auto’s uitkeren (afb. 2). Met 20,2 % ligt dit aandeel niet alleen hoger dan het relatief kleine aandeel van 2015, maar zelfs aanzienlijk hoger dan dat van de jaren voordien. Verderop in het klassement treffen we op plaats 2 de motor aan met 15,8 %. Met 13,7 % en een stijging van meer dan 3 procentpunten staat de versnellingsbak op plaats3. De elektrische installatie bekleedt met 11,4 % de vierde plaats.

Meeste schadegevallen voor het brandstofsysteem
Net als voorheen doen de meeste schadegevallen zich voor met het brandstofsysteem. Bij de tweedehandsauto´s neemt dat aantal licht toe (+0,3 % naar 19,6 %) en blijft daarmee op plaats 1. Met 17,7 % handhaaft het aandeel van de elektrische installaties zich op plaats2. Motor en comfortelektronica blijven met 10,9 % en 10,4 % op de 3de en 4de plaats (afb. 3).
De verschillen ten opzichte van het vorige jaar zijn het grootst bij de nieuwe auto's. Het brandstofsysteem is met 21,6 % (2015: 15,0 %) de component met de meeste schadegevallen (afb. 4). Ook verderop in de ranglijst stijgt het aantal schadegevallen gevoelig. De elektrische installatie, op plaats 2, stijgt met 0,8 procentpunt naar 17,5 % en het koelsysteem met zelfs 3 procentpunten naar 11,3 % (plaats 3). Comfortelektronica laat een toename van het aantal schadegevallen met 0,2 % optekenen en komt uit op 7,7 % (plaats 4).

Nieuwe voertuigen: schadegevallen duiken vroeger op in de garantielooptijd
De statistische gegevens van schadegevallen volgens looptijd van de garantie vertonen bij de tweedehandsauto’s nauwelijks verschillen ten opzichte van het jaar voordien. Met 31,7 % blijft het aandeel van de tweedehandswagens die tijdens de eerste 5.000 km met schade af te rekenen krijgen, onveranderd.
Bij de nieuwe auto's ligt dat enigszins anders: voor de eerste 25.000 km op de teller staan, stellen we binnen iedere categorie een toename van de schadegevallen vast van gemiddeld 2 procentpunten (afb. 5). Globaal genomen krijgt 31,7 % van de auto’s al met schadegevallen af te rekenen nog voor ze 25.000 km hebben afgelegd.
Die trend keert wanneer we de schadegevallen volgens het aantal dagen bekijken. Bij de tweedehandsauto´s stellen we slechts minieme wijzigingen vast: 81,8 % van de schade vindt plaats tijdens het eerste jaar (2015: 81,5 %). Voor de nieuwe auto's is dat precies omgekeerd. Terwijl het aandeel schadegevallen tijdens het eerste jaar van de dekking nog 47,3 % bedroeg, liep dit percentage in 2016 op tot 48,9 % (afb. 6). Ten opzichte van de looptijd doen de schadegevallen zich dus vroeger voor, maar chronologisch gezien doen ze zich  gemiddeld later voor.

Luc Baetens, directeur CarGarantie Benelux:
“Uit de recente analyse van de schade blijkt duidelijk dat de reparatiekosten voor voertuigen op een hoog niveau blijven. Voornaamste oorzaak daarvan is de toenemende complexiteit van de autotechniek die het leven van de bestuurder weliswaar aanzienlijk eenvoudiger maakt, maar ook hogere kosten met zich meebrengt. Zich goed indekken tegen die kosten is in ieder geval aan te raden, niet alleen bij tweedehandsauto´s maar ook bij nieuwe auto's. Een verlengde garantie voor tweedehandsauto´s en voor nieuwe auto's heeft op alle vlakken voordelen: zowel voor de klant die daardoor gespaard blijft voor verrassende reparatiekosten als voor de dealer die naast de hogere werkplaatsbelasting ook een hoger kwaliteitskenmerk verwerft en daardoor de tevredenheid van de klant en de klantenbinding aanzienlijk kan verbeteren. Met haast 50 jaar ervaring is CarGarantie een betrouwbare partner voor oplossingen op het gebied van garantie en klantenbinding. Wij trachten steeds voor al onze partners een perfecte, op hem afgestemde oplossing te vinden.”