Elektrische auto’s – een zaak voor garantiespecialisten?


Interview met mijnheer Simonis, sales manager CarGarantie Nederland

Hoewel de elektrisch aangedreven auto de markt nog niet overspoelt, zien we hem toch steeds vaker op de Europese wegen. Met een marktaandeel van 31,2 procent spant Noorwegen de kroon. De EU-koploper is Nederland, waar  zes procent van de nieuw ingeschreven auto’s in 2018 elektrisch was. Met 26.504 elektrische auto’s eindigt het land daarmee op de derde plaats na Duitsland en Frankrijk die wat personenauto’s betreft heuse mastodonten zijn. In 2018 steeg het aantal nieuw geregistreerde elektrische auto’s met 169 procent! Zo’n vaart loopt het in België allerminst. De 3.647 nieuw ingeschreven elektrische auto’s haalden in 2018 een marktaandeel van nauwelijks 0,7 procent. En toch heeft de elektrische auto in Europa de wind in de zeilen.

Garanties voor elektrische auto’s
Ook CarGarantie buigt zich al enkele jaren over het thema elektrische mobiliteit en verzekert in Nederland de eerste e-auto’s al sinds 2012. In 2015 kregen alle CarGarantie-vestigingen in Europa standaardvoorzieningen voor elektrische en hybridevoertuigen. De enkele elektrische wagens die al aan de onderneming werden toevertrouwd, leverden het bedrijf al wat schadegegevens op.  De redactie  sprak met Maikel Simonis, sales manager CarGarantie Nederland, over de garantie voor elektrische voertuigen.

Maikel, welke onderdelen van elektrische voertuigen dekt de garantie?
De garantie dekt in de eerste plaats alle onderdelen van een gewoon voertuig zoals de elektrische installatie of de veiligheidssystemen, maar ook alle bijkomende modules van de hybride- of elektrische aandrijving. Voorbeelden daarvan zijn de elektrische motoren van de aandrijving, de hoogspanningsbekabeling, de vermogenselektronica van de aandrijving, de regeleenheden, de frequentieomvormers, de spanningstransformators enz. Zo biedt CarGarantie een optimale dekking tegen reparatiekosten.

De database voor deze technologie is nog betrekkelijk mager.  Welke waarden hanteert CarGarantie om elektrische mobiliteit te calculeren?
De portefeuille van CarGarantie telt 2,1 miljoen garantieovereenkomsten. Dit is globaal een goed uitgangspunt om eerlijke en stabiele premies te kunnen aanbieden. Realistische berekeningen veronderstellen dat we de componenten van elektrische voertuigen evalueren.  Onze evaluaties zullen alleen maar nauwkeuriger worden als het aantal elektrische voertuigen toeneemt en onze techniekers meer ervaringswaarden kunnen analyseren. Om relevante marktervaring te kunnen opdoen bieden we een veeleer matige prijs voor deze voertuigen aan. Doorgaans berusten onze berekeningen die we voor ieder merk, voertuigtype en vermogen afzonderlijk bepalen, op concrete evaluaties van ons voertuigenbestand.

Welke rol speelt de accu - een van de duurste onderdelen?
Ook daar leggen we natuurlijk de focus op. We gaan heel precies na hoe we de accu in de toekomst kunnen dekken en welke concepten onze partners nodig hebben. We hebben onze eerste marktbevindingen over relevante producten al verzameld.   

Acht u een afzonderlijke dekking voor accu’s mogelijk?
Heel zeker. Maar hiervoor moeten we nog een aantal zaken ophelderen. Zo moeten we achterhalen of de officiële definitie van een defecte accu optreedt binnen de constructeurscategorie van 70 procent, of zich minder vaak manifesteert. Helaas zijn daarover vandaag nog geen duidelijke normen of juridische voorschriften beschikbaar. Dat is echter wel cruciaal als we een nieuw product willen ontwikkelen. Om te weten hoe we ons in de toekomst een realistisch beeld van de accukwaliteit kunnen vormen, werken we momenteel een aantal concepten uit.

Voor dealers en werkplaatsen staat de garantie in de eerste plaats synoniem voor klantenbinding. Vergen elektrische auto’s even frequent controle als traditionele auto’s?
Dat de onderhoudsbeurten voor elektrische auto’s en traditionele personenauto’s verschillen, betekent niet dat controle überhaupt niet meer nodig is. Ook hier is een traditionele controle uiterst belangrijk; je moet immers nagaan of alles goed werkt. De controles gebeuren niet alleen om ervoor te zorgen dat de fabrieksgarantie geldig blijft, maar ook zodat het voertuig zijn verkoopwaarde zou behouden. Net als bij auto’s met een verbrandingsmotor moeten ook de remvloeistof en de airco van een elektrische auto om de twee jaar worden gecontroleerd.

Uit studies blijkt dat je voor onderhoud en reparatie van elektrische auto’s tot 35 procent minder betaalt dan voor een vergelijkbaar voertuig met verbrandingsmotor. Bestaat er ondanks dat dan toch nog een markt voor e-garanties?
Ja, beslist. Net omwille van de lagere onderhouds- en reparatiekosten heeft het autobedrijf nood aan een betrouwbaar instrument voor klantenbinding. Een garantie voor een elektrische auto biedt daarvoor een prima oplossing.

Een garantie behoedt de klant voor onverwachte reparatiekosten. Maar kan een garantie een elektrische motor - een technologie die toch nog veel scepsis oproept - aantrekkelijker maken en zo helpen de omzet te doen toenemen?
Bij gebrek aan ervaring aarzelen nog heel wat potentiële kopers om een elektrische auto te kopen. Een garantie die niet alleen kwaliteit belooft, maar ook beschermt tegen reparatiekosten, kan die drempel verlagen. Bijgevolg is een garantie niet alleen een goede maatregel, maar moeten we die ook commercialiseren zodat meer mensen zouden kiezen voor de elektrische auto.