Motors: gemiddelde reparatiekosten stijgen boven € 400 uit


Actuele analyse van de verzekeringsportefeuilles van CarGarantie

Sinds 2014 neemt CG Car-Garantie Versicherungs-AG haar portefeuille van garantieverzekeringen voor motors onder de loep en analyseert ze zowel de schadegevoeligheid als de kostenfactoren bij defecten aan motorfietsen. Voor het eerst overschreden de gemiddelde reparatiekosten de drempel van 400 euro. We onderzochten verstreken verlengde garanties voor gebruikte en nieuwe motorfietsen van het voorbije jaar met een looptijd van 12 tot 36 maanden zonder onderscheid naar merk of model.


Onveranderd hoge reparatiekosten

Sinds we onze analyseoefening vijf jaar geleden startten, stegen de gemiddelde reparatiekosten jaar na jaar. 2018 vormde daarop geen uitzondering: met een gemiddelde van zowat 405 euro bereikten de reparatiekosten van een defect motorrijwiel dat jaar ongekende hoogten. Zoals te verwachten, viel het kostenplaatje van tweedehandsmotorfietsen (met een gemiddelde van ongeveer € 450) hoger uit dan dat van nieuwe motors (om en bij de € 375 gemiddeld). Voor bikers scheelt dat een onverwachte slok op de borrel.
Vergeleken met een jaar eerder slorpten defecten aan de motor en elektronica een groter aandeel op. Voor de motor registreerden we een toename met 1 procentpunt tot 24,4 %, terwijl de stijging voor de elektronica zelfs met 4,8 procentpunten tot 25,6 % steeg. Daarmee eiste de elektronica de titel van duurste onderdeel van tweedehandsmotorfietsen op. Net als een jaar eerder bekleedde de transmissie de derde plaats en daalde ze met 1,1 procentpunt lichtjes tot 10,6 %. De vierde plaats werd ingenomen door brandstof- en remsystemen.
Ook bij de nieuwe motorfietsen zat het aandeel van de motor behoorlijk in de lift - van 23,9 % in 2017 naar 27,6 % het jaar nadien. Op de plaatsen twee en drie volgden de elektrische installatie met 21 % (2017: 22 %) en de transmissie met 11,8 % (2017: 12,4 %).


Vaker problemen met elektrische installatie

Een verklaring voor het hogere aandeel van de elektrische installatie in de reparatiekosten is voor de tweedehandsmotorfietsen dat die installatie gevoeliger is voor defecten dan een jaar eerder. Bedroeg die in 2017 nog 30,8 % dan steeg het aandeel het voorbije jaar tot 31,9 %. Met 11,8 % zette de motor wel een lichte verbetering neer (2017: 13,9 %), maar raakte toch weg van plaats twee. De transmissie verging het beter; die zakte in 2018 van een derde plaats in 2017 een trapje lager. In 2018 nam de brandstofinstallatie met 10,2 % (een jaar eerder: 9,7 %) plaats drie in.
Ook bij nieuwe motorfietsen steeg de frequentie van de defecten aan de elektrische installatie met 1 procentpunt tot 27,1 %. De plaatsen twee en drie waren voor respectievelijk de motor (11,3 %) en de transmissie (10,4 %).


Defecten treden vroeger op

Ook in 2018 kampten tweedehandsmotorfietsen opvallend vroeg met defecten. Meer dan 70 % van de defecten deden zich tijdens de eerste 5.000 km na aanvang van de garantie voor. Tijdens de eerste 10.000 km steeg dit aandeel zelfs tot 90 %. Ook bij nieuwe motorfietsen deed meer dan de helft van alle defecten zich tijdens de eerste 10.000 km voor. Bij de opdeling van de schadegevallen naar aantal dagen merkten we eenzelfde trend: 87,8 % van alle schadegevallen bij tweedehandsmotorfietsen en toch nog 46,5 % van alle schadegevallen bij nieuwe motorfietsen deden zich tijdens de eerste 360 dagen voor. Ten opzichte van 2018 betekent dat een lichte daling voor de tweedehandsmotorfietsen (2017: 88,5 %), maar een gevoelige toename voor nieuwe bikes (2017: 42,8 %).

Luc Baetens, directeur CarGarantie Benelux:

“Voor het eerst kost een reparatie van een bike gemiddeld meer dan 400 euro. De kwaliteit en het comfort van de nieuwe technologie verbeteren weliswaar, maar dat maakt motorfietsen ook complexer en daardoor gevoeliger voor defecten. Een garantie loont zich dan ook voor biker en dealer: dealers hoeven niet meer wakker te liggen van garantieclaims, terwijl de klant zich beschermd weet tegen reparatiekosten.”