E-BikeGarantie by CarGarantie


E-BikeGarantie by CarGarantie: optimale benutting van het winstpotentieel

(copy 1)

Contact en services

Contact en services

Met de E-BikeGarantie by CarGarantie beschikt de dealer over een ideaal service- en prestatieaanbod waarmee hij zich van zijn concurrenten en van de particuliere verkoopmarkt kan onderscheiden. Profiteer van de vele voordelen die de samenwerking met CarGarantie u biedt!

  • Opwaardering van uw e-bike
  • Optimale garantieomvang
  • Loon-, materiaal- en transportkosten worden terugbetaald
  • Deze garantie kan tijdens de looptijd van de fabrieksgarantie worden afgesloten
  • Enkel slijtageonderdelen, accessoires en defecten door eigen schuld zijn niet gedekt

Uw voordelen:

  • Een beter imago van de e-bike met betrekking op kwaliteit
  • Aantrekkelijkheid van de e-bike (stimuleert de verkoop)
  • Ruimer serviceaanbod
  • Onderscheiding van de concurrentie

(copy 3)

Wettelijke informatie


CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft

Informations:

Informatie:

Verzekeraar: CG Car-Garantie Versicherungs-AG (maatschappelijke zetel Duitsland)

Soort product: reparatiekostenverzekering

Looptijd: 1 jaar

Toepasselijk recht: Belgische wetgeving

Klachten: CarGarantie ServiceCenter (telefoon +32 (0)32 87 76 10 of e-mail e-bike-SC@cargarantie.be) OF Ombudsman van de Verzekeringen (De Meeûssquare 35, 1000 Brussel)